Styrelse

Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena består f.n. av följande personer.
F.d. lagmannen Stefan Strömberg, ordförande
Hovrättspresidenten Erik Brattgård
Rätts- och expeditionschefen Johan Danelius
Justitierådet Henrik Jermsten
Chefsrådmannen Camilla Olsson
Generalsekreteraren Anne Ramberg
Professorn Mårten Schultz
Vice riksåklagaren Kerstin Skarp
Justitierådet Ulrik von Essen
Chefsjuristen Hans Wibom