Styrelse

Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena består av följande personer.
Hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson, ordförande
F.d. hovrättspresidenten Erik Brattgård
Expeditionschefen Kerstin Bynander
Professorn Iain Cameron
Generalsekreteraren Mia Edwall Insulander
Rättschefen Tobias Eriksson
Riksåklagaren Petra Lundh
Chefsjuristen Dick Lundqvist
Hovrättslagmannen Camilla Olsson
Justitierådet Ulrik von Essen