Styrelse

Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena består f.n. av följande personer.
F.d. lagmannen Stefan Strömberg, ordförande
Hovrättspresidenten Erik Brattgård
Expeditionschefen Johan Danelius
Justitierådet Henrik Jermsten
Chefsrådmannen Camilla Olsson
Generalsekreteraren Anne Ramberg
Professorn Mårten Schultz
Vice riksåklagaren Kerstin Skarp
Justitierådet Ulrik von Essen
Chefsjuristen Hans Wibom