Styrelse

Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena består av följande personer.
F.d. lagmannen Stefan Strömberg, ordförande
Hovrättspresidenten Erik Brattgård
Justitierådet Johan Danelius
Justitierådet Henrik Jermsten
Hovrättslagmannen Camilla Olsson
F.d. generalsekreteraren Anne Ramberg
Professorn Mårten Schultz
F.d. vice riksåklagaren Kerstin Skarp
Justitierådet Ulrik von Essen
Chefsjuristen Hans Wibom (i hans ställe är chefsjuristen Dick Lundqvist adjungerad)