Stipendier

Stipendier till yngre jurister för deltagande i det 43:e nordiska juristmötet i Köpenhamn i augusti 2024

Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena kommer att dela ut ett antal stipendier för yngre juristers (födda 1989 eller senare) kostnader för deltagande vid juristmötet. Stipendiernas storlek har preliminärt bestämts till 10 000 kr, vilket ska bidra till anmälningsavgiften och avgiften för banketten vid tidig anmälan samt resa och logi.

Vill du ansöka om ett stipendium ska du skicka uppgift om namn, födelseår, titel, uppgift om arbetsgivare samt arbets-, bostads- och e-postadress till kontakt@nordisktjuristmote.org senast den 29 mars 2024. Tillsammans med din ansökan ska du ge in en rekommendation från din arbetsgivare.

Vid frågor om stipendierna, vänligen kontakta den svenska styrelsens sekreterare Klara Hedlund och Boel Hilding Berggren på kontakt@nordisktjuristmote.org