Stipendier

Stipendier till yngre jurister för deltagande i det 42:a nordiska juristmötet i Reykjavik i augusti 2022

Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena kommer att dela ut ett antal stipendier för yngre juristers kostnader för deltagande vid det 42:a nordiska juristmötet i Reykjavik i augusti 2022.

Syftet med stipendierna är att yngre jurister ska uppmuntras att delta i juristmötet. Med yngre jurister avses i detta sammanhang personer som är födda 1987 eller senare. Stipendiernas storlek har preliminärt bestämts till 10 000 kr vilket ska omfatta anmälningsavgiften och avgiften för banketten vid tidig anmälan samt resa och logi.

Är du intresserad av att söka ett stipendium ska du ge in din ansökan senast den 15 april 2022, tillsammans med en rekommendation från din arbetsgivare, till den svenska styrelsen på kontakt@nordisktjuristmote.org. Du ska även lämna följande upplysningar om dig: namn, födelseår, titel, samt arbets-, bostads- och e-postadress. Besked om stipendietilldelningen kommer att lämnas under slutet av april/början av maj 2022.