Nordiska juristpriset

Sedan 1981 har det i samband med de nordiska juristmötena delats ut ett särskilt nordiskt juristpris (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser). Följande nordiska jurister har tilldelats priset.

1981 Professor Johs. Andenæs (Universitetet i Oslo)
1984 Professor Lars Erik Taxell (Åbo Akademi)
1987 Professor Bernhard Gomard (Københavns Universitet)
1990 Justitierådet Bertil Bengtsson (Stockholm)
1993 Høyesterettsjustitiarius professor Armann Snævarr (Reykjavik)
1996 Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith (Oslo)
1999 Justitierådet Torgny Håstad (Stockholm)
2002 Professor Jon Bing (Universitetet i Oslo)
2005 Presidenten i Finlands Högsta Domstol Leif Sevón (Helsingfors)
2008 Professor Ole Lando (Handelshøjskolen i København)
2011 Professor Thomas Wilhelmsson (Helsingfors Universitet)
2014 Professor Stig Strömholm (Uppsala universitet)
2017 Professor Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet)
2022 Professor emerita dr. juris Tone Sverdrup (Oslo Universitet)