Start

Välkommen
till Nordiska juristmötets svenska hemsida

Det 41:a nordiska juristmötet hölls i Helsingfors den 24 och 25 augusti 2017

Mer information om mötet finns på
http://www.confedent.fi/njm2017/

Nästa möte äger rum i Reykjavik 2020.