Start

 

Välkommen till Nordiska juristmötets svenska hemsida!

Det 43:e nordiska juristmötet kommer att hållas i Köpenhamn den 22-23 augusti 2024. Mer information om mötet kommer publiceras på hemsidan inom kort.