Start

Välkommen
till Nordiska juristmötets svenska hemsida!

Det 42:a nordiska juristmötet äger rum i Reykjavik den 20-21 augusti 2020. Mer information om mötet finner du här https://njm2020.is/