Om NJM

Mötenas historia sträcker sig tillbaka till 1872. Vid mötena samlas nordiska jurister med olika yrkesbakgrund – vetenskapsmän, domare, advokater, förvaltningsjurister, affärsjurister m.fl. – för diskussioner i olika ämnen. Ämnesutbudet spänner över ett brett fält. Deltagarantalet ligger vanligen runt 1 000.

I grunden utgör mötena en samverkan mellan fem lokala juristföreningar, en i vart och ett av de nordiska länderna. I varje land finns en lokalstyrelse. De diskussionsämnen som ska behandlas vid ett möte fastställs vid ett samnordiskt förberedande möte. Föredrag och inlägg har tryckts och finns dessutom numera i digitaliserad och sökbar form.

De nordiska juristmötena regleras i stadgar från 1872. Mötena finansieras delvis av medel ur Stiftelsen Gunnar Swensons fond vars reglemente är från 1920.

Det senaste nordiska juristmötet ägde rum i Reykjavik i augusti 2022.

Nästa nordiska juristmöte hålls i Köpenhamn i augusti 2024. 

Mer information om de nordiska juristmötena finns på den gemensamma nordiska hemsidan: http://nordiskjurist.org/