Kontakt

Danmark

dr.jur. Rasmus Grønved Nielsen
rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk

Island

Advokat Dóra Sif Tynes
dora@advel.is

Finland

Advokat Viktor Saavela
info@nordisktjuristmote.fi

Norge

Utreder Victoria Steen Svendsen
victoria.steen.svendsen@hoyesterett.no

Sverige

Rättssakkunnig Klara Hedlund
kontakt@nordisktjuristmote.org
+46 707-381161

Svenska styrelsen för de nordiska juristmötena
c/o Hellsvik Ekonomikonsult AB
Box 246
162 13 Vällingby