Kontakt

Danmark

Advokat Tove Dahl
Købmagergade 3
DK-1150 København K
td@t-dahl.dk

Dommer Susanne Skotte Wied
Retten i Hillerød
Søndre Jernbanevej 18 B
3400 Hillerød
ssw@domstol.dk

Island

Professor Ragnhildur Helgadottír
Háskólinn í Reykjavík
Ofanleiti 2
103 Reykjavík
ragnhildurh@hr.is

Finland

Advokat Anna-Karin Mickwitz
Castrén & Snellman
PB 233 00131 Helsingfors
anna-karin.mickwitz@castren.fi

Norge

Førsteamanuensis Herman Bruserud
Institutt for offentlig rett
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo
herman.bruserud@jus.uio.no

Sverige

Ställföreträdande chefsjuristen Kerstin Bynander
Svenska styrelsen för de nordiska juristmötena
c/o Hellsvik Ekonomikonsult AB
Box 246
162 13 Vällingby
kontakt@nordisktjuristmote.org
+46 72-546 18 00