Kontakt

Danmark

Adjunkt, ph.d. Johan Tufte-Kristensen
johan.tufte@jur.ku.dk

Island

Professor Ragnhildur Helgadottír
ragnhildurh@hr.is

Finland

Juris magister Åsa Henriksson
asa.henriksson@roschier.com

Norge

Utreder Victoria Steen Svendsen
victoria.steen.svendsen@hoyesterett.no

Sverige

Ställföreträdande chefsjuristen Kerstin Bynander
kontakt@nordisktjuristmote.org
+46 72-546 18 00

Rättssekreteraren Klara Hedlund
kontakt@nordisktjuristmote.org
+46 707-381161

Svenska styrelsen för de nordiska juristmötena
c/o Hellsvik Ekonomikonsult AB
Box 246
162 13 Vällingby