Medlemskap och tryckta möteshandlingar

Nordiskt juristmöte fungerar formellt som en förening i vilken man blir medlem genom att delta vid ett möte. Välkomna att delta vid mötena är jurister från de nordiska länderna. Den som inte deltar vid mötena kan vara passiv medlem.